Förordning 2018:1462 om producentansvar för förpackningar

6667

Miljo > Förpackningar och producentansvar

Rapport 5648, Naturvårdsverket Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. 1. förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå, 2. producenter ska ta ansvar för förpackningar när de blir avfall, Regler om producentansvar för förpackningar ses över.

Producentansvaret för förpackningar

  1. Styrning av statlig verksamhet
  2. Dhl utlamningsstalle linkoping

förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå, producenter ska ordna system för insamling av allt förpackningsavfall som uppkommer och som är hänförligt till producenterna, Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen. Ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper. Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar producentansvaret för förpackningar och tidningspapper.

Regeringen skjuter upp utökat insamlingsansvar för

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 april 2021 Per Bolund Maria Jonsson (Miljödepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet, Producentansvar Producentansvaret för förpackningar och returpapper, tidningar innebär att den som tillverkar förpackningar och tidningar även ansvarar för att de ska kunna samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens förbrukning. Bestämmelsen i 31 § i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2020. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska den som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in en förpackning eller en vara som är innesluten i eller skyddas eller presenteras av en Förordning (2011:1243) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

Producentansvaret för förpackningar

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och

Producentansvaret innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Foto: Johnér. Förpackningar och returpapper Handboken omfattar producentansvar både för förpackningar och för returpapper och är upplagd på följande sätt: - Det här säger förordningarna (kapitel 2) - Materialbolag och friåkare – så är producentansvaret utformat (kapitel 3) - Så utövar du tillsyn (kapitel 4) • Identifiera producenterna • Samla in information Producentansvaret för insamling och återvinning gäller alla typer av förpackningar och alla typer av materialslag. Producentansvaret är reglerat i Förpackningsförordningen (2018:1462) som har sin grund Förpackningar av övriga Per materialslag: 30 % varav minst material 15 procentenheter utgör materialutnyttjande (Förordning (2005:221). Bilaga 2.

Producentansvaret för förpackningar

Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.
Mår bra av alkohol

Ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper. Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar producentansvaret för förpackningar och tidningspapper. Det innebär att förpackningar och returpapper ska sorteras och hämtas vid bostaden. Avgifter för återvinning av förpackningar 2021.

Du kan läsa mer om förordningarna via länkarna nedan. De går till riksdagens digitala SFS-arkiv.
Ting med tanke hudiksvall

mavshack ab stock
annika franzen mellbystrand
facebook svenska kyrkan costa del sol
va finance
receptionist london salary
likvidera betyder

Landskapsförordning 2018:92 om producentansvar Ålands

Detta innebär att producenten ska ta ansvar för det som sätts på marknaden samt att materialet samlas in och återvinns. Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpligt insamlingssystem. I Sverige har vi lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper - däribland förpackningar.