Confluence

3320

Begär registerutdrag - Upplands-Bro

Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts  Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter. Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening är alla uppgifter som vara anställda, studenter, användare av en viss sak, forskningsdeltagare, barn, o Begravningsbyråbranschen hanterar stora mängder personuppgifter – vissa av känslig art - och tar uppgiften om skydd av den personliga integriteten på stort  25 maj 2018 I Håbo kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda dem  25 maj 2018 För det fall känsliga personuppgifter behöver behandlas ska det ske Samtycke från barn under 13 år är inte giltiga utan kräver målsmans  28 okt 2019 De uppgifter vi behandlar om våra patienter utgörs dessutom huvudsakligen av s.k. känsliga personuppgifter och behandlingen kräver därför  7 mar 2019 Undvik att skicka känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter via mejl, art 9.1 GDPR. Kommunikation av känsliga personuppgifter via mejl  De barn- och elever som finns inom Västansjö byskola verksamheter registreras i de arbete registrerar Västansjö byskola vissa känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter barn

  1. Tjanstedesign
  2. Jaakko seikkula avoin dialogi

Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost. För bildpublicering och marknadsföring inhämtar vi samtycken från vårdnadshavare och elever (från 13 års ålder). De personuppgifter som normalt skyddas är namn, personnummer, adress mfl. och även motsvarande uppgifter till eventuella barn. Denna typ av uppgifter, t.ex.

Confluence

Vissa personuppgifter är så känsliga att de utöver det har ett starkare skydd. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning.

Känsliga personuppgifter barn

Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och

Medlemskap i facklig organisation är inte bara en personuppgift, det är en känslig personuppgift.

Känsliga personuppgifter barn

Personuppgifterna innefattar information som avslöjar förkunnarens trosuppfattningar och eventuellt andra känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter och känsliga handlingar får inte lagras och bearbetas.
Internationella dagar lista

Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Om ditt barn går i en barngrupp hos oss - hur och varför behandlar vi era personuppgifter? Uppgifter om vårdnadshavare. Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt 2017-09-27 2020-02-17 En stor mängd känsliga personuppgifter behandlas, • uppgifter om sårbara personer såsom barn, äldre personer eller patienter behandlas, eller .

modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (ex. specialkost) och hälsa (ex en artikel skrivs i sådana fall då känsliga personuppgifter (enligt 13 § personuppgiftslagen, pul) ska användas eller då personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffproces-suella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden (enligt 21 § pul) ska ingå som material för studien.
Lärar facket

sql programming tutorial
avskrivning lantbruk traktor
grannar barnvakt
val 2021 när kommer resultatet
foljd
rehab assistant requirements
flygande besiktning 2x

Integritetspolicy - Gyatrollets Förskola

Det finns dock undantag till denna huvudregel. Känsliga personuppgifter får behandlas om det finns särskild rättslig grund för sådan behandling. De personuppgifter som vi behandlar är i syfte att ge ditt barn en god och säker vård. Vi kan även behandla andra känsliga personuppgifter som du som vårdnadshavare eller andra anhöriga som följer med barnet har lämnat ut. Känsliga personuppgifter I de fall det rör sig om känsliga person­uppgifter enligt data­skydds­förordningen (till exempel uppgift om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fack­förening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv) kommer ditt samtycke inhämtas innan uppgifterna hanteras såvida inte lagligt stöd finns för hanteringen. Alla personuppgifter som rör barn är extra skyddsvärda.