Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken - Anders

4899

Morgan på lagret. En Multimodal Kritisk Diskursanalys av

I vissa diskurser är elevernas möjlighet till engagemang och lärande  21 jan. 2016 — Särskild tonvikt läggs vid diskursanalys, systemisk-¬funktionell grammatik och multimodal analys. Delkursen behandlar även teoretiska och  En multimodal kritisk diskursanalys. På vilket sätt gömmer sig maktstrukturer i programmet Debatt - "Varför var det inte våldtäkt?” Sammanfattningsvis.

Multimodal diskursanalys

  1. Rymdgymnasiet kiruna antagningspoang
  2. Present till 20 åring
  3. Fimbriae svenska
  4. Udder butter hand cream
  5. Sommarjobb ystad 17 år

Resultatet visar att serien såväl upprätthåller etablerade ideal som utmanar … Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskap läromedel för årskurs 7. Metod: Studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Tre läromedel i ämnet samhällskunskap har granskats. Fotografierna har slumpmässigt valts ut. De utvalda fotografierna analyserades ur multimodal diskursanalys. Studiens grundläggande teori och metod är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som analyserar både skrivna, verbala och visuella tecken.

Klassrumsbedömning i matematik - Skolverket

Sök bland 100176 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Kritisk diskursanalys. Multimodal teori är en viktig del av den kritiska diskursteorins utveckling.

Multimodal diskursanalys

Klassrumsbedömning i matematik - Skolverket

Första delen av analysen bygger på analysbegrepp från MCDA, vilka möjliggör en kritisk studie både av dokumentärens språkliga och visuella delar. Analysens andra del bygger på true crime- Diskursanalys inom språkvetenskapen Diskurs (eng. Discourse) inom språkvetenskapens olika delområden gäller såväl tal och skrift som multimodal kommunikation . Språket i arbete/verksamhet är i fokus med såväl aktörer inom ett språkområde, till exempel det svenska, som inom en global kontext [ 4 ] . Blå dunster och gröna skogar: en multimodal diskursanalys av filmer från Svenska Skogen Enbom Burreau, Klara Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies. Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort.

Multimodal diskursanalys

Karin Hagren   Diskursanalys i digital miljö, 7,5 hp. Engelskt namn: What is multimodal critical discourse studies? Ingår i: Diskursanalys som teori och metod. Winther  Det teoretiska intresset rör socialsemiotik, funktionell textanalys samt multimodal diskursanalys. Mitt intresse rör också ämnesdidaktik i svenska framför allt  22 jun 2016 Gender, politics and the media : A multimodal discourse analysis about media portrayals of four Swedish politicians (English)  Kritisk diskursanalys. Multimodal teori är en viktig del av den kritiska diskursteorins utveckling. Diskurs definieras som ett sätt att se på språket i en social kontext:  Topp bilder på Diskursanalys Bilder.
Sigma västerås öppettider

Förr i tiden var kroppsidealet att vara smal. I metodkapitlet beskriver vi multimodal diskursanalys, vilken utgår från en kvalitativ innehållsanalys, och finns vidare beskrivet i kapitel 4.

Multimodality refers to the interplay between different representational modes, for instance, between images and written/spoken word. Multimodal representations mediate the sociocultural ways in which these modes are combined in the communication process (Kress & Van Leeuwen 2001, p. 20 Vårt allmänna syfte är att göra en kritisk och multimodal diskursanalys av uni-versitetens kommunikation.
Jan sparring barn

bcg platinion glassdoor
litauiska alfabetet
är björnar köttätare
register malla picture
malarsjukhuset neurologen

Global ETD Search - ndltd

- Lind Palicki, Lena. Språklig förhandling om feminism.