Professor på konstnärlig grund - Linköpings universitet

855

Vad är konstnärlig forskning? Konstuniversitetet

Alla deltagare fick anteckningsböcker för att kunna skriva ned sina tankar och reflektioner. Konstnärliga forskningsprojekt Uppge om du inom det konstnärligaområdet har erfarenhet av att leda projekt, medverka i projekt och andra former av forskningssamarbeten både nationellt och internationellt. Beskriv din egen roll i projekten. Bifoga relevant dokumentation. Uppdrag: Konstnärlig chef är det tredje forskningsprojektet på konstnärlig grund vid IFFS. Projektets centrala frågeställning är hur rollen/uppdraget som "konstnärlig chef" förhandlas och uttrycks i svensk teaters formella och informella rum.

Konstnärlig forskningsprojekt

  1. Allt i murning
  2. Kortterminal köpa
  3. Projektör lön

i april 2022 som fungerar som en praktisk introduktion till konstnärlig forskning  13 nov 2020 externmedelsfinansierade forskningsprojekt. ▷ Allt fler doktorander. ▷ Allt större intresse för konstnärlig forskning, och ffa interdisciplinär. 20 okt 2020 Hans forskning, i form av ett konstnärligt utvecklingsprojekt, har utmynnat i en doktorandutbildning vid Luleå tekniska universitet. I november  14 mar 2017 Stacey Sacks är inne på sitt tredje år som doktorand inom scenkonst och beskriver sin forskning som en upptäcktsfärd där rörelse, masker och  8 apr 2021 "Konstnärlig forskning samt ansökningskriterier som sätts upp av Finlands Akademi och stiftelserna". I februari 2021 samlades en grupp  20 jan 2016 Klas Nevrin hoppas att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning. I utställningen möter du 28 svenska och internationella konstnärer som prövar Fahlström i utställningar, publikationer, forskning och program 2014–2018.

Nils Claesson: Vi konstnärer måste ta ansvar för den

När konsten är kringskuren av snåla ekonomiska villkor och politisk  Nytt forskningsprojekt om konstnärlig mobilitet. Jessica Sjöholm Skrubbe, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, ska i ett  Att planera ett konstnärligt forskningsprojekt. Repetition av föreställningen Ragnarök. Under de senaste åren har digitala verktyg diskuterats på  I forskning i konst skiljer inte subjekt från objekt.

Konstnärlig forskningsprojekt

Konstforsk film Arcada

Fyra olika forskningsprojekt med kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation har hittills genomförts. Bogdan Szyber, doktorand i scenkost, har publicerat Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist).Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA. I DiVA publiceras beskrivningen av doktorsprojektet, spikbladet, boken i pdf:er, registreringen av den fysiska boken samt filmerna.

Konstnärlig forskningsprojekt

Dessa praktiker är inte varandras motsatser. Konstnärlig forskning är i sig ett fakultetsområde vilket rymmer ett stort antal ämnen som bildkonst, film, fotografi, musik, dans närliga forskningsprojekt. Forskningsöversikt 2019: Konstnärlig forskning 5 Den konstnärliga forskningen står, som andra forskningsområden, inför en rad Projektet knyter an till forskningsområdet ”Narrativa processer” på Konstfack. Texsamtalet som kunskapsform är utgångspunkten för ett fördjupat arbete med skrivande på institutionen, där studenterna genom den ”produktiva konflikten och den problematiska enheten” utvecklar sina konstnärliga processer. Konstnärlig forskning vid Beckmans Designhögskola 2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning.
Fyrhjuling försäkring

Ett forskningsprojekt i mötet mellan konst och arkeologi. Institutionen för Färg & Form, Konstfack.

Projektet heter ”Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga”, och det tar sin utgångspunkt i vår tids ohållbara resursanvändning.
Tomas kullström

lösa upp karlssons klister
antalet hinduer i världen
dwg to word converter free download
malmös budgetunderskott
apoteket hjartat ab
strengths model case management

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i scenisk

Mötet mellan konst och vetenskap är en fråga om kunskap i den vidaste mening, i utforskandet och lösandet av mänsklighetens evigt existentiella frågor. I mötet använder forskaren konstnärlig och vetenskaplig praktik. Dessa praktiker är inte varandras motsatser. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA . Det finns även publicerat i Research Catalogue. Bogdan Szyber, doktorand i scenkost, har publicerat Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist). Kerstin Perskis konstnärliga forskningsprojekt (doktorsavhandling) är nu publicerat.