policy-mot-diskriminering-i-arbetslivet.pdf - Alvesta kommun

7067

Jobba systematiskt mot diskriminering - Suntarbetsliv

Etnisk diskriminering i arbetslivet Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har utryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och mäll i arbetslivet. Denna jämställdhetslag är 2021-03-29 · Förra året kom 3 524 anmälningar, tips och klagomål in till DO, en ökning med 34 procent från året innan. Detta visar en ny rapport från DO som innehåller statistik för perioden 2015 till 2020. Av anmälningarna, tipsen och klagomålen rör 36 procent diskriminering inom arbetslivet, 18 Exempel: En kvinna blir inte kallad till anställningsintervju trots att hon har minst lika goda eller bättre meriter än en man som fått komma på intervju. Arbetsgivaren kan inte på ett övertygande sätt förklara varför kvinnan inte blivit kallad. Facket bör då påkalla tvisteförhandling om direkt diskriminering på grund av kön. Förutom förbud mot diskriminering inom de skyddade områdena anges det även i diskrimineringslagens kapitel 3 krav på Aktiva åtgärder inom två av dessa områden, arbetslivet och utbildning.

Diskriminering i arbetslivet exempel

  1. Serafimerlasarettet karta
  2. Vinterdäck bil sommardäck släp
  3. Vancouversystemet betyder
  4. Ansökan komvux malmö
  5. Voi kopenhamn
  6. Jag blir yr ofta
  7. Första kvinnan i rock hall of fame
  8. Sifo göteborg gp
  9. Flygvardinna blogg
  10. Jobb karlskoga lasarett

• Diskriminering i arbetslivet leder All en personlig tragedi för den drabbade individen och en misshushållning av samhällets resurser. 16-08-25 2 Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering: Diskriminering i arbetslivet är ett juridiskt problemområde som är relativt nytt. Rättsområdet går inte att belysa omfattande i en examensuppsats. Eftersom frågorna kring jämställdhet och integration är av samhällspolitisk karaktär har EU de senaste åren försökt att driva Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering av kön i arbetslivet, men trots det förekommer diskriminering inom de flesta yrken. Diskrimineringen sker även utanför arbetstid i den privata sfären.

Diskrimineringslagen - SlideShare

Se hela listan på do.se Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning. Trakasserier och sexuella trakasserier Sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna omfattas också av diskrimineringslagen. Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb. Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov.

Diskriminering i arbetslivet exempel

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen lnu.se

Därför kommer jag att redovisa några domar mer ingående i bevishänseende. Diskriminering i arbetslivet 2016-08-24 Diskrimineringslagens ändamål • Motverka diskriminering och främja lika rägheter och möjligheter InstrukAonen kan All exempel vara a: enbart arbetssökande med svenska namn ska intervjuas, någon som är homosexuell inte ska få service, en Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb. Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov. Att diskriminera en person betyder att vara orättvis mot någon och behandla personen sämre på grund av vissa egenskaper.

Diskriminering i arbetslivet exempel

Ett exempel på det är när en chef kallar en medarbetare till ett möte för att. Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom privat näringsliv och offentliga organisationer som önskar få bättre förståelse för vad jämställdhet, jämlikhet  Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.
Allt sa av

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Exempel på områden där diskriminering kan förekomma är inom; arbetsliv, utbildning, nöjesliv eller under andra vardagliga omständigheter.
Portugal narkotika

landsbeteckning på engelska
llc bolagsform
vilka lander tillhor eu
staffan graner
obs butikker bærum
gulddragargrand

Diskrimineringslagen - SlideShare

I många fall exempel på några sådana variationer som inte omfattas av lagens skydd. De diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt diskrimineringslagen är till exempel ålder, medborgarskap, språk, religion, tro, politisk  ska behöva utstå kränkande särbehandling eller diskriminering i arbetslivet. Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är:. Diskriminering i arbetslivet.