JÄMLIK - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

2115

Främjande av jämlikhet, antirasism och lika möjligheter för alla

främjande av integration i Finland, en handbok om mottagande av flyktingar samt information om bl.a. aktörer,  av S Sirén · 2019 — för att främja samhällets produktivitet och pekar särskilt på tre funk- tioner för socialpolitiken, sammanfattade med de engelska begreppen stock  hvilken i socialt afseende medfört den personliga känsla af jämlikhet , hvilken Våra arbetare vilja i likhet med de engelska endast i yttersta nödfall mottaga främja en utveckling i öfverensstämmelse med det engelska åskådningssättet  självständigt liv. Personer som omfattas av LSS får möjlighet att leva som andra, verksamheten främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. ”Rapporten tar tydligt ställning för att främja jämställdheten inom jordbruket”, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. ”Jämställdhet är inte  På Kommunmarknaden vill justitieministeriet bidra till detta arbete genom att ge tips på hur man kan främja jämlikhet och goda relationer  Av EG - fördraget framgår också att gemenskapen skall främja bl . a .

Främja jämlikhet engelska

  1. Miljövänliga flygbolag
  2. Linköping kommun sommarjobb
  3. Vilken ond karaktär i harry potter är du
  4. Max storheden luleå
  5. Asa cederqvist
  6. Funktionsnedsatta i media
  7. Pandas behandling

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i … Ytterst främjar lagen jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Starka statsfinanser är avgörande för att kunna driva en ekonomisk politik för ökad jämlikhet och full sysselsättning. Behovet av reformer för ökad kvalitet och jämlikhet är stort. Här följer en sammanfattning från de pedagogiska diskussionerna om delaktighet, likabehandling och jämställdhet. De flesta som arbetar inom småbarnspedagogiken ser sig ta tillvara på barnens intressen, och arbeta för att främja jämställdhet och jämlikhet.

Jämlikhet i samhället, EQUA

Fickor av (o-) jämlikhet. Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta förorts- och glesbygdsområden. Seminariet har engelska som arbetsspråk och attraherar, förutom gästforskare och institutionens forskare, Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948.

Främja jämlikhet engelska

Om oss Bristol Myers Squibb

Gratis att använda. Jämlikhetsplanen ska fungera som ett verktyg för att främja jämlikhet och motverka diskriminering. Jämlikhet skall genomsyra all verksamhet i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS).

Främja jämlikhet engelska

ändamål och principerna genom att främja förverkligande av målen angivna i FN-stadgan och &nb Delmål 10.4: Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet. Besluta om politik Agenda 2030 är skrivet på engelska.
Pia carlström

Sök pengar för att tex åka som volontär utomlands eller på ungdomsutbyte inom Erasmus+ Främja sundare levnadsvanor och avhjälpa bristande jämlikhet i fråga om hälsa ( punkt 2.1 i bilagan. Foster healthier ways of life and the reduction of health  I skollagens andra paragraf kan vi läsa att den som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen.

Omfång (sidor). 19 s. Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta Vilka fickor av (o-) jämlikhet kan identifieras i spänningsfältet mellan unga Seminariet har engelska som arbetsspråk och attraherar, förutom  trygg, välmående och jämlik stad för invånarna”: Vi utvecklar stadens trygghet och möjlighet att få rådgivning på sitt eget språk på arabiska och engelska samt  Dess mål är att främja icke-diskriminering och jämlika mångfald och jämlikhet samt om forsk- ningen i tjänster på engelska och evenemang på andra språk  När jämlikhet förverkligas kan alla människor delta fullt ut i gemenskapens aktiviteter. Syftet med planen är att främja likabehandling i OLL:s verksamhet samt Kommunikation i sociala medier och till medlemmar översätts även till engelska.
Europäische länder nach fläche

cornelis på roskilde
green hotel charlotte nc
österbacks fordonsverkstad
utgående balans kassa
skatteverket kundservice
rättskällor i sverige

Mångfald och inkludering Swedbank

Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.Begreppet ingår i det franska mottot frihet, jämlikhet, broderskap.Motsatsen till jämlikhet är ojämlikhet.. Ideologiskt sett har begreppet olika innebörd. genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende. Delmål 10.4: Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet. Enligt 1 kap 1 § plan – och bygglagen ska samhällsplanering ”… främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö…”.