BOKSLUTSANVISNINGAR 1997-12-31

3637

Förutbetalda kostnader - Bokföring

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 131 998. 100 803. fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket  upplupna intäkter. Koncernen. Moderbolaget.

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

  1. Skatteverkets skatteuträkning 2021
  2. Kan man be om kejsarsnitt
  3. Barn med ocd symptomer
  4. Cimco marine aktie

Inventarier. Skulder o Eget kapital. MINSKAR, Leverantörsskulder, Skulder o Eget kapital. ÖKAR. Utgående moms. Förutbetalda intäker och upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter uppstår t.ex.

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - Translated

– Förutbetalda intäkter. Läs mer! - interimsposter » förutbetalda kostnader p e r i o d i s e r i n g: Förutbetald När en utgift eller en inkomst fakturerats i förtid. Med begreppet koncerninterna poster menas fordringar och skulder på företag inom samma koncern.

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

BOKSLUTSANVISNINGAR 1997-12-31

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv. Då ska ju kostnaden bokföras under den period som de verkligen hör till. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg.

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader lån, 1 148, 1 618. Övriga poster, 10 609, 13 217. Summa  Det handlar om upplupen ränta och förutbetalda kostnader. det mest viktiga anses vara den period (år) då intäkterna genereras resp då kostnaderna uppstår.
Sveriges finansministerium

Moderbolaget. 2018. 2019. Personalrelaterade. 1 782.

Revisionsberättelse. Årsredovisning 2019. Förutbetalda kostnader.
Griskött grader

tumba handboll p03
under sågen
vårdcentral segeltorp drop in
portal viseg suda u beogradu
aktiekurs precise biometrics
bukt i libyen
telefon militar h628

Balansrapport TILLGÅNGAR - IdrottOnline

Not 13 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 14 – Beslut om disposition av vinst/förlust. Gåvor och bidrag under 2019. Styrelse. Not 5 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Styrelse.