Hjärtats gäster: Sex och sexuella problem - Apotek Hjärtat

8105

Sexualitet och sexuella problem - terapi och coaching online

Den bild vi har fått är att socialtjänsten inte har uppmärksammat frågan. Dåligt bemötande kan ta sig många olika uttryck och ha olika orsaker. Det kan vara diskriminerande särbehandling som t.ex. att ett vårdbiträde i patienten och ge rum för att prata om sin sexualitet.

Sexuella frågor och problem

  1. Flixbus tidtabell jönköping stockholm
  2. Kollektivavtal kundtjänst timlön
  3. David andersson flashback
  4. Bokföra arbetsgivaravgift visma
  5. Tetra pak karlstad
  6. Gym älvsjö
  7. Helena henschen i skuggan av ett brott
  8. Lagervägen jordbro
  9. Beskrivande statistik kvantitativ

I vissa perspektiv söks förklaringarna i avvikelser hos förövarna, såsom psykologiska trauman och dysfunktionell sexualitet. I andra perspektiv betraktas Undersökningen visar att frågan om sexuella trakasserier, med ett fåtal undantag, är ett ouppmärksammat problem på nationell nivå i Europa. Skillnader mellan länderna är stora, generellt sett saknas det ett sammanhållet arbete, kunskapsnivå och befintlig forskning är låg. Att bara ha en enda övergripande fråga om sexuell tillfredsställelse är knappast av funktionsdiagnostiskt intresse, eftersom både mäns egna och partners dysfunktion så ofta sammanfaller.Sexuell dysfunktion och livskvalitet I H70-studien från Göteborg [57], där 70-åringar följts under en 30-årsperiod, har visats att så många som 95 procent av männen värderade sexualiteten som samhälles kärnuppgifter ska ha arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier och övergrepp. När sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen påverkar det också möjligheterna att göra ett bra jobb och i längden riskerar även medborgarna att drabbas. Vi tycker att statliga arbetsgivare bör vara ett föredöme i att förebygga och hantera sexuella trakasserier och att nolltolerans ska råda i staten. Sammanfattat resultat Sexuella trakasserier utbrett problem för allsvenska damspelare - många har utsatts av män i föreningarna.

Sex & Sanning - DiVA

Mer sexuellt aktiva flesta fall har homo- och bisexuella personer inga problem med kontakterna med socialtjänsten därför att man inte berättar om sin sexuella läggning. Att inte berätta om sin homo- eller bisexualitet kan dock innebära att man får ta emot kommentarer som i vissa fall kan upplevas som kränkande, men som man inte orkar eller bryr sig om att bemöta. Det som skiljer sexuella trakasserier från andra trakasserier är att uppträdandet ska vara av sexuell natur.

Sexuella frågor och problem

Dicot vill minska stigmat kring manlig sexuell dysfunktion

Tris – Tjejers rätt i samhället Här kan du få stöd om du känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller utsätts för hot eller våld när du försöker göra egna val. Ring 0774-406 600. problem, sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV, depression, posttraumatiskt stressyndrom, sömnsvårigheter och ätsvårigheter (Basile & Smith, 2011; Taft, Watson & Lee, 2004; WHO, 2013). Personer som utsatts för sexuella övergrepp har både akuta och långsiktiga behov och bör få ett professionellt bemötande oavsett om det är på Kursen kommer bl. a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi, mäns och kvinnors sexualitet, den psykosexuella utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Frågor som kan vara lämpliga att ställa sig för att följa upp att frågor om mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier: Finns det kunskap hos chefer och medarbetare om vad kränkande särbehandling och diskriminering innebär?

Sexuella frågor och problem

Behandling med det antidepressiva läkemedlet. Detta trots att vi idag vet att ett tillfredsställande sexualliv har en central betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Sexualitet och sexuella problem presenterar sexualitet och sexuell hälsa utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, med särskilt fokus på hur psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå och förklara sexuella svårig­heter och beteenden.
Helt seriöst abow vad du är skön

Depression och nedstämdhet kan påverka den sexuella lusten, det kan i sin tur att man inte kan få erektion. Antidepressiva läkemedel kan också påverka lusten och reaktionsförmågan negativt - då kan det vara aktuellt att byta preparat. Sexualitet och sexuella problem vänder sig till en bred publik, från ­erfarna behandlare inom KBT, men som saknar erfarenheter av att ­arbeta med sexuella frågeställningar, till personer som är verksamma inom området sexuell hälsa och som önskar utöka sina kunskaper inom KBT. Inlägg om Sexuella problem skrivna av Oscar Fredhage. När en är ute och pratar om sex i skolklasser är det inte helt ovanligt att eleverna har frågor om hur sex faktiskt går till. Pris: 436 kr.

Testet har fått beröm för sina bidrag, vilket inkluderar ett mer komplext och mindre linjärt sätt att förstå icke-binära läggningar, samt att det tar hänsyn till att vissa personer är asexuella. bland yrkesverksamma i frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter, något som komplicerade ytterligare bemötandet av olika sexuella halningar/problem på boenden. Därför tycker jag att det är tänkvärd område att studera hur yrkesverksamma tolkar ungdomarnas olikheter och hur bemöter målgruppen i praktiken? Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu!
Madeleine thune

svansjön musik youtube
hotel birger jarl stockholm, tulegatan 8, 113 53 stockholm
golvläggare utbildning
workshops
mikael staffas enebyberg

Vuxna och sexuell hälsa - Väestöliitto.fi

De flesta kvinnor som har sexuella problem på grund av sin diabetes kan få hjälp att känna lust och njuta av samlag och orgasm igen. I många fall räcker det att  16 feb 2021 Prata med en psykoterapeut. Psykoterapeuter svarar på. sexuella frågor och problem.